Privacybeleid

Hoe wij omgaan met uw gegevens

Ter Haar Mode, KNOCK KNOCK Jeansstore en INMIND by ter Haar ( verder te noemen ter Haar mode) gevestigd aan:

Marktstraat 9- 11, 8102 CH Raalte, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: http://terhaarmode.nl
Marktstraat 9 – 11, 8102 CH
Raalte tel: 0572-363177

H. ter Haar is de functionaris gegevensbescherming van Ter Haar Mode BV.
U kunt hem bereiken via email: info@terhaarmode.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ter Haar Mode verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor – en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E- mail adres – Geboortedatum (indien u deze kenbaar hebt gemaakt aan ter Haar mode)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e: info@terhaarmode.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ter Haar Mode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief
– Direct mailing via de post

Geautomatiseerde besluitvorming
Ter Haar mode neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ter Haar mode) tussen zit.

Ter Haar Mode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
 – Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– De mogelijkheid te bieden aan te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief
– Om betere service te kunnen bieden Om ons assortiment beter af te stemmen op uw behoeftes

Beveiliging
Ter Haar mode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website https:/terhaarmode.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ter Haar Mode bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Personalia Bewaartermijn
Elke ondernemer heeft een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar. Voor informatie verkregen via een e-mail hanteren we een bewaartermijn van maximaal 2 maanden

Ter Haar Mode verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend (indien dit nodig is) voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,hebben wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde nivea van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ter Haar Mode blijft verantwoordelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld Google. Ter Haar mode heeft geen invloed op deze cookies. Wat Google met de cookies en uw persoonsgegevens doet kunt u vinden in het privacy statement van Google. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw webbrowser. Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website van ter Haar Mode gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat- doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ter Haar Mode en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Email: info@terhaarmode.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ter Haar Mode wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ter Haar Mode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ter Haar Mode via telefoonnumer: 0572 – 363177 of via email: info@terhaarmode.nl